Logotipi_stajerska_sivka

NAZIV PROJEKTA: Enjoy Green – zeleno mreženje narave, kulture, dediščine in tradicij za odgovoren odnos do narave in okolja, zeleni hedonizem ter zdrav življenjski slog in dobro počutje z naravo

AKRONIM OPERACIJE: EnjoyGreen

PARTNERJI PROJEKTA: CDPM d.o.o. (vodilni partner), Zadruga Artmijemar, za razvoj prepoznavnosti mesta Maribor in slovenskih izdelkov, z.o.o., so.p.
NAMEN PROJEKTA oz. OPERACIJE: Namen operacije EnjoyGreen je slediti z razvojem Welbeing resorta Rošpoh paradigmi trajnostnega turizma. Naša vizija je biti prvi in drugačni – po meri sodobnega in vedno zahtevnejšega obiskovalca. Z operacijo želimo promovirati zdrav način življenja (povezanost človeka z naravo, aktivno preživljanje prostega časa,…), mreženja kulturne dediščine, etnologije in tradicij območja ter njihovo vključevanje v organizirano komplementarno turistično ponudbo podeželja, ustvariti horizontalno trajnostno naravnanost, ki bo prisotna v vseh segmentih sodelovanja, medsektorskega povezovanja in oblikovanja turističnih produktov.
CILJI OPERACIJE:
– Vzpostaviti sonaravno turistično mikrodestinacijo Welbeing Resort Rošpoh.
– Razviti trendovsko inovativno zeleno turistično produktno platformo EnjoyGreen.
– Medgeneracijsko osveščati in informirati lokalno prebivalstvo in turistične obiskovalce o pomenu odgovorne rabe narave in okolja ter trajnostne lokalne oskrbe.
– Aktivno prispevati k ustvarjanju zelenih delovnih mest in skladnemu vzdržnemu razvoju podeželja.
PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE:

– Vzpostavitev mikrodestinacije WRR bo rezultirala v urejenem naravnem habitatu, ki bo omogočal sobivanje rastlin in živali, ki jih v vmesnem času na območju zaradi zapuščenega turističnega kmetijskega zemljišča ni bilo. Hkrati bo WRR sodobna trendovska destinacija dobrega počutja.

– Z razvojem ITP Enjoy Green bo vzpostavljena platforma ponudbe za opredeljene ciljne skupine, temelječa na filozofijah wellnessa, selfnessa, mindfillnessa in zdravega življenjskega sloga. Hkrati z razvojem ITP bo vzpostavljena aktivna promocija mikrodestinacije WRR ter s povezovanjem komplementarne ponudbe v širši destinaciji, tudi promocija območja TOTI LAS in turistične destinacije Maribor – Pohorje.

– Vzpostavljeno in delujoče informiranje lokalnega prebivalstva in turističnih obiskovalcev o pomenu odgovornega odnosa do narave in okolja, vzpostavljen medgeneracijski prenos znanja in izkušenj na področju zeliščarstva, lokalnega rastlinstva in tipične krajine ter promocija trajnostne lokalne oskrbe s hrano in izdelki podeželja.

– Realizirana zelena zaposlitev in ustvarjeni pogoji za nadaljnji razvoj zelenih delovnih mest na podeželju v sodelovanju s ključnimi deležniki v okviru štiripartirnega partnerstva (kmetijski, turistični in ostali gospodarski subjekti, lokalni skupnosti, NVO in podporno okolje) ter aktiven doprinos k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželja skozi doprinos k ohranjanju narave, kulturne dediščine in tradicij območja TOTI LAS.
Logotipi_stajerska_sivka2
KMALU NA VOLJO

LOKALNI IZDELKI,

KI VAS BODO OČARALI

V naši spletni trgovini bodo kmalu na voljo posušeni cvetovi in osvežilec prostora iz vrtnice damaščanke, ki velja za kraljico rož.
Pripravili smo tudi okusno marmelado iz sibirske borovnice.
Poleg tega boste v ponudbi našli izdelke iz sivke: 100% eterično olje in vrečke polnjene s sivkinimi cvetovi.